- READING - HEALING – VOICE DIALOGUE - COACHING -

Ik gebruik het woord ‘energietherapie’ als verzamelterm voor een aantal technieken die tot doel hebben om:

- meer inzicht te krijgen in de krachten en motieven op je levenspad

- erkennen van je eigen wijsheid


- oude patronen los te kunnen laten waardoor je meer keuzevrijheid krijgt


- helderheid te verschaffen in de wisselwerking tussen jou en je omgeving


- contact te maken met je bronnen van energie en inspiratie.